NP-Ratkaisut

Simple solutions to complex problems

Lyhyesti

NP-Ratkaisut on pieni ICT-firma Helsingissä ja Zürichissä. Tarjoamme asiantuntijapalveluita alueilla, joissa olemme asiantuntijoita:
  • avoimen lähdekoodin sovelluskehitys ja konsultointi
  • skaalautuvat järjestelmät
  • käytettävyys
  • pedagogiset suuntaukset ja menetelmät
  • oppimisalustat ja muut järjestelmät
  • sosiaalinen verkostoanalyysi
  • sosiaalinen media yleisesti ja erityisesti opetuksen ja oppimisen alueella
  • projektinhallinta, erityisesti ohjelmistoprojektit
  • avoimet lisenssit ja avoimet sisällöt
  • lausuntojen ja selvitysten laatiminen yo. aiheista